ĐẠO TÂM LINH ĐẠO
Your Subtitle text

ĐẠO TÂM LINH ĐẠO
GỐC TẠI VIỆT-NAM

TỔ NGUYÊN KHAI ĐỨC ĐỘ TÂM LINH

*

TU

KHÔNG
 
ĐẠO

THÀNH
          
CHUNG

ĐẠO 

 

NGƯỜI

TU

TRONG

ĐỜI

THÀNH

ĐẠO

TRONG

TA
 

 
NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH

TỰ


TÂM


 DIỆT


SAI 

 

 SỐNG


ĐÚNG


HẠNH


ĐẠO

THÀNH NGUYỆN CỨU ĐỘ CHÚNG SANH
ĐỒNG THÀNH GIẢI THOÁT
 


   LỜI TỰA

                                                                     
NHẬN BIẾT CỦA MỘT NHÓM NHỎ ĐẠO SINH

Sơ Lược: Khi đề cập đến Tâm Linh hầu hết trong chúng ta đều có cảm giác thiêng liêng huyền bí, rất phù hợp, quen thuộc và gần gũi với ý thức và lòng tôn trọng ... 
   • Trước đây không mấy ai để ý hoặc đề cập đến Tâm Linh và từ ngữ này thường thấy trong lãnh vực triết lý, tư tưởng và có một quan niệm về huyền bí, rất hạn hẹp trong sinh hoạt giáo dục đời sống và xã hội thời đó.
   • Chúng tôi được biết những năm tháng, Thầy của chúng tôi đã đi từ miền trung đến miền nam tìm phương pháp tu hành, Sau đó Thầy trở lại miền trung chuyển pháp, dùng phương tiện chữa bệnh cứu người giúp đời. Thời điểm đó Đạo Tâm Linh thực hiện phương tiện chữa bệnh cứu người kết quả rất linh nghiệm và dần dần chuyển đến miền nam. 
  • Đơn thuần sáng tỏ và thực tế về ý nghĩa Tâm Linh mà chúng tôi đã được tìm hiểu hơn 40 năm qua, với lòng tự tâm quyết chí thực hiện, thấy được kết quả rõ ràng, mọi sự bình yên, gia đình hạnh phúc, cuộc sống vui khỏe và nhiều sự sống an lành . Chúng tôi được thực hành một ý nghĩa sống chung của tất cả con người, mà không phải là một tôn giáo riêng biệt, không có tổ chức, không có sự áp đặt, chỉ thuần khiết về "Tình Người", thể hiện tình thương và tha thứ . Nên chúng tôi chấp nhận và tự tin vào pháp đạo tu, để thực hiện bằng chính sống của chúng tôi qua thời gian, được học, được hiểu, được sống về Pháp Đạo Tâm Linh Đạo ... Thực tế bằng sự hành hiện với lời thề nguyện "không vì Tiền Tình Danh Lợi" thể hiện sự sống sáng tình người nguyên thủy qua Pháp Hành Sống Sáng Đạo.
  • Chúng tôi một số người có nhân duyên còn sót lại, qua nhiều khó khăn, thử thách của cuộc đời, biết bao sự vật vã với nhiều tư tưởng, quan niệm từ những ý thức mà cuộc đời đã trang bị, ngay khi chúng tôi bước vào đời. Trải nghiệm sàng lọc trong cuộc sống và sự tu học. Chúng tôi được biết và nhận ra Tâm Linh chính là sự sống sáng của mỗi con người. Tâm Linh là gốc của tình thương, cũng là nguồn sống sáng của tất cả, cần phải được phát huy và thể hiện bằng tình người nguyên thủy mà Thầy Tổ chúng tôi đã dạy dỗ và thường nhắc nhở.
  • Trải qua từng thời điểm tìm hiểu tu học pháp đạo tâm linh, chúng tôi được thấy sự chuyển biến và tiến hóa qua từng giai đoạn, từ Quyền thần vạn thiêng giới linh, đến Hội vạn thiêng giới linh và chuyển thành Đạo Tâm Linh Đạo. Theo chỗ chúng tôi hiểu có thể tương đồng qua 3 thời kỳ chuyển hóa, Kim quang, Bạch quang và Đạo quang . Một ý nghĩa chuyển hóa từ không gian thời gian đến con người. 
  • Thời điểm duyệt chứng Pháp Đạo Tâm Linh của Thầy Tổ, bên cạnh luôn có một đạo sinh chay tịnh nằm đất giúp Thầy ghi lại từng pháp chứng cốt tủy, cùng 2 đạo sinh khác trợ giúp. Ngay sau khi duyệt chứng pháp Đạo Tâm Linh đã đi vào lòng người với duyên hóa khai sáng nhận thức tự giác, tự nguyện của người đến học đạo, cứu người giúp đời trên nền tảng tình người. Quan trọng là pháp khai sáng nhân tâm con người dưới sự chỉ dạy và hướng dẫn của Thầy Tổ chúng tôi cho đạo sinh thời đó. chúng tôi chỉ sơ lược những diễn tiến giai đoạn duyệt pháp và mở Đạo Tâm Linh mà chúng tôi được biết chính Thầy Tổ của chúng tôi đã khai nguyên.
  • Chúng tôi chứng kiến Đạo Tâm Linh trên quê hương Việt-Nam trong lúc đại họa chiến tranh khốc liệt, một thảm họa không thể lường được, Một câu thơ mà Thầy chúng tôi phải thốt lên "Lòng Nhân Loạn Lạc, Tình Người Khô Khan".
  • Trong thời kỳ tối đen nhất với nguyện lực Thầy Tổ của chúng tôi mà Tâm Linh Đạo ra đời, đến từng gia đình để khơi sống tâm linh từng con người, thật đau khổ và nhiều chướng nạn. Ngay trên quê hương vô số đau khổ tối đen, nơi mà Thầy của chúng tôi âm thầm cưu mang đại nguyện thôi thúc. Cầu cho nhân loại, loài người, chúng sanh và vạn vật, quê hương và đất nước được sống vui khỏe mạnh sống, sống ấm no hạnh phúc sống với tình người lý đời nghĩa đạo. Cùng nguyện cầu ơn trên liêng thiêng, hồn thiêng sông núi, anh linh dân tộc và cửu huyền thất tổ trăm họ gia trì với hạnh nguyện đồng thành giải thoát.
  • Nhưng làm thế nào để sự tiến hóa tâm linh không bị lạc hóa, không bị mất cội nguồn. Nếu tính theo 3 thời kỳ Thượng, Trung, Hạ thì thế giới loài người đang ở thời kỳ hạ Nguyên, nhân tâm đã thoái hóa nhiều. Hầu hết nhân loại chịu hoàn toàn hấp lực khoa học kỹ thuật của vật chất văn minh. Tư tưởng quan niệm và ý thức, con người cũng hoàn toàn bị chi phối theo. Ngay cả Tâm Linh gần như bị đồng hóa với hiện tượng vật chất vô thường của chu kỳ thành, hoại, sanh tử ...
  • Sự sống lạc hóa, mơ hồ trước cội nguồn Tâm Linh Nguyên Thủy. Giòng đời cuốn trôi không ngừng tưởng chừng như không thể dừng chân ghé bến hoặc không thể quay lại . Sau thời gian trong hoàn cảnh khó khăn vẫn bình thường bằng phương cách "Làm Ăn Sống Tu" ... Vào những năm sau này thầy của chúng tôi có những chuyến hành hương khắp các miền đất nước cùng nhiều vùng Địa Linh và nguyện cầu mọi điều an lành cho quê hương đất nước và dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cũng từ đó thể hiện thực nghiệm của Thầy bằng thực tế thấy biết, hành hiện hóa bằng sự thực sống đạo, mà Kinh Pháp Đạo Tâm Linh được Thầy chúng tôi cho ghi lại kinh nghiệm sống, có tôn chỉ, có hướng sống, có phương pháp, có pháp hành sống, có triết lý sống, có lý pháp làm phương tiện hướng dẫn cho sự tu học, để khai mở và pháp huy nguồn sống sáng tâm linh của mỗi con người chúng ta. thấy biết được tâm linh hiện hành của con người, có khả năng tự chủ và làm chủ các pháp, có nghị lực tự độ, thành một tâm hồn trong sáng, thoát đi những oan nghiệt, những áp đặt của mê tín, hoặc tin theo lập lại, bi quan yếm thế hay ý thức theo quan niệm, tư tưởng tập quán, mong cầu sự ban bố, khải thị đã làm mờ hết trí tuệ, đưa đến tự bế tắc trước bờ vực thẳm không thể tự thắng bằng lực sống tâm linh của chính mình, quyền người tâm linh cũng bị biến mất trong tối đen . Hay nói cách khác là không đủ định lực tiếp nhận nguồn yêu thương từ đại thể thiêng liêng, tiểu thể tâm linh mang tánh yêu thương của chúng ta đã quá yếu đuối trước những làn gió của trần thế.
   • Sự nhận biết của chúng tôi còn hạn hẹp, khiếm khuyết, không thể toàn vẹn ý chơn nghĩa pháp về Đạo Tâm Linh Đạo và thể chứng Pháp Đạo của Thầy Tổ ... Thành thực xin tất cả hoan hỷ cho chúng tôi ...
                                                                                              
                                                                                                     
      Một Nhóm Đạo Sinh Tâm Linh

 
ĐẠO TÂM LINH ĐẠO

  
NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH
THÀNH NGUYỆN CỨU ĐỘ CHÚNG SANH ĐỒNG THÀNH GIẢI THOÁT
 

 


ĐỊNH  KHÔNG  THỰC  CÓ
QUYỀN  UY  ĐỘ  ĐỜI
THOÁT  CÙNG  TẬN  SỐNG
ĐỜI  QUYỀN  ĐẠO  NHÂN
 


 


 

           
ĐÁ  SOI  CỎ  DẬY  CÂY  VÙNG
TRỜI  CHUNG  TẠO  CẢNH  TẬN  CÙNG  THOÁT  LÊN
HÒA  CHUNG  SỰ  SỐNG  MUÔN  NƠI  AN  LÀNH
 

 

 


QUYỀN UY ĐẠI THỂ
ĐẠO NHÂN SỐNG QUYỀN
TÂM LINH LÀ MỘT
SÁNG NGỜI ĐẠO NHÂN
 

 

 


QUYỀN  UY  CHÍNH  HƯỚNG
TẬN  CÙNG  LỐI  ĐI
 HÓA  HÀNH  HIỆN  ĐỘ
THÀNH  CHUNG  QUYỀN  NGƯỜI

 

 

 
QUAY  VỀ  CHÍNH  SỐNG
HƯỚNG  ĐỜI  SÁNG  TƯƠI
QUYỀN  UY  ĐẠO  ĐỘ
LINH  THIÊNG  TẬN  CÙNG

 

 

 
NGÀN  NĂM
HANG  ĐÁ  VẪN  CÒN
TÂM  LINH  SÁNG  TỎ
CHO  ĐỜI  VUI  TƯƠI
THÂN  TA  Đà ĐỦ
ĐẠO  ĐỜI  HÒA  CHUNG
NGUYỆN  CÙNG  TẤT  CẢ
SỐNG  CHUNG  MỘT  TRỜI
ẤM  NO  HẠNH  PHÚC
ĐỜI  ĐỜI  TÂM  LINH

 

 
ĐỊNH KHÔNG THỰC CÓ SÁNG NGỜI TRONG XANH
HÒA CHUNG THỂ ĐẠI THÂN THANH ĐẠO MÀU
QUYỀN UY HÓA ĐỘ THÀNH QUYỀN ĐẠO NHÂN

  
ĐẠO TÂM LINH ĐẠO
 


SỐNG KHÔNG CHẾT               SÁNG KHÔNG TỐI
SỐNG VÔ TẬN SỐNG            SÁNG VÔ TẬN SÁNG

ĐẠO KHÔNG PHÂN BIỆT ĐẠO
TẤT CẢ KHÔNG PHÂN BIỆT
HÀNH ĐẠO KHÔNG PHÂN BIỆT

SỐNG ẤM NO - HẠNH PHÚC SỐNG
NGƯỜI ĐỜI ĐẠO


 
PHÁP ĐẠO HÓA ĐỘ ĐẠO TÂM LINH ĐẠO

 
       
ĐẠO LÀ CHÂN LÝ TẤT CẢ LÀ MỘT
     TÂM LÀ CHÍNH SỐNG CỦA MỖI CON NGƯỜI
     LINH LÀ CHÍNH SÁNG CỦA MỖI CON NGƯỜI
        
     ĐẠO KHÔNG PHÂN BIỆT ĐẠO:
     LẤY TINH THẦN TÔN TRỌNG CHÂN LÝ TẤT CẢ LÀ MỘT

     TẤT CẢ KHÔNG PHÂN BIỆT:
     LẤY TÌNH THƯƠNG LÀM GỐC
     LẤY HOÀ MÌNH LÀM CHÍNH
     LẤY HY SINH LÀM CHỦ

     HÀNH ĐẠO KHÔNG PHÂN BIỆT:
     LẤY TRÁCH NHIỆM BỔN PHẬN LÀM SỰ SỐNG
     LẤY Ý NGHĨA ĐÚNG LÀM HƯỚNG ĐI
     LẤY VUI KHỎE MẠNH HÀNH SỐNG ĐẠO
     LẤY ẤM NO HẠNH PHÚC CÙNG CHUNG SỰ SỐNG

     CÓ PHƯƠNG PHÁP TÂP LUYỆN ĐỂ CHO CON NGƯỜI
     ĐƯỢC SỐNG VUI KHỎE MẠNH PHÁT HUY THỂ LỰC,
     NỘI LỰC, ĐẠO LỰC, SỰ SỐNG SÁNG TÂM LINH
     CÓ PHƯƠNG PHÁP TRỊ BỆNH BẰNG KHAI HUYỆT.

 
TỔ NGUYÊN KHAI ĐẠO ĐỨC ĐỘ TÂM LINH

 
                                 NGUYỆN SỐNG
                  
  PHƯƠNG TIỆN CHO ĐỜI            SỐNG PHẬT
  GIẢI THOÁT CHÚNG SANH   THIÊNG LIÊNG
  SỐNG VÀ HẠNH PHÚC              NGƯỜI SỐNG
  CHO TẤT CẢ SỐNG                      TẠO HÓA
  TÂM LINH ĐẠO SỐNG                  HÓA ĐỘ

 

 
PHÁP ĐẠO ĐỘ SINH 

 
    TU KHÔNG ĐẠO
   THÀNH CHUNG ĐẠO
   NGƯỜI TU TRONG ĐỜI
   THÀNH ĐẠO TRONG TA

    ĐẠO TA     :       TA GIỮ ĐẠO
    ĐỜI TA       :  TA HÀNH ĐẠO
    NGƯỜI TA :    TA SỐNG ĐẠO

 


PHÁP ĐẠO HÓA ĐẠO

 
NGƯỜI TU TRONG ĐẠO
THÀNH KHÔNG ĐẠO KHÔNG


 
TA           :              LÀ TẤT CẢ ĐẠO
 THÀNH : CHUNG SỰ SỐNG ĐẠO
 ĐẠO        :     HÀNH HÓA ĐỘ ĐẠO

     
 


PHÁP ĐẠO GIẢI THOÁT
 

 
NGƯỜI TU TRONG ĐẠO
THÀNH KHÔNG ĐẠO KHÔNG

 ĐẠO       :       SỐNG HÒA NHẬP ĐẠO
 KHÔNG :             HIỆN HÓA ĐỘ ĐẠO
 ĐẠO       : CHUNG GIẢI THOÁT ĐẠO

    
 

  
GIÁO LÝ TÂM LINH ĐẠO

 
               GIÁO LÝ NGUYÊN TÂM
           GIẢNG TẠC KHẨU THÀNH
           VÂN TẠI CHUNG QUY
           THÀNH ĐẠT GIÁO LÝ ĐẲNG
           BỒ THIÊNG LINH
           PHẬT GIỚI LINH VÔ MINH
           TẠI THẾ NAM QUÁN ĐỊNH
           THÀNH ĐẠO TÂM LINH ĐẠO

 

 
PHÁP SỐNG TÂM ĐẠO 

 
                                              
TÂM NGUYỆN SỐNG

    NGƯỜI HỌC ĐẠO HY SINH KHÔNG VÌ TIỀN TÌNH DANH LỢI
    PHỤNG SỰ NHÂN LOẠI BẰNG SỰ TU
    THỂ HIỆN TÌNH THƯƠNG TRONG ĐẠI CHÚNG
    ĐEM LỰC NHÂN TÂM THỂ CHỨNG MỌI ĐIỀU THIỆN
    SỬA MÌNH TU ĐÚNG ĐỂ ĐI VỀ LỐI GIẢI THOÁT
    TRONG SỰ ĐỜI ĐAU KHỔ TỐI ĐEN
    LẤY SỰ KHỔ BIẾN
    LẤY SỰ ĐAU BIẾN
    LẤY SỰ ĐEN BIẾN
    SỰ CHUNG CHUNG SỰ BIẾN
    GIẢI THOÁT SẼ ĐẾN KHI CÒN TẠI SỰ SỐNG
    PHẬT LỰC TRÌ HÌNH LUYỆN CỨU ĐỘ CHÚNG SANH


ĐẠO SINH TU HỌC PHẢI HÀNH ĐÚNG
TÂM NGUYỆN HÀNH ĐÚNG - GIỮ SỐNG TRỌN ĐỜI  

 
PHÁP SỐNG THÂN ĐẠO

 
NGƯỜI HỌC ĐẠO - 5 ĐIỀU NGUYỆN SỐNG
 

       
TA ĐỐI VỚI TA      

KHÔNG VÌ TA 

TU ĐÚNG 

                                        
TA ĐỐI VỚI THẦY

 Ý NGHĨA ĐÚNG

 NGHĨ ĐÚNG

 
TA ĐỐI VỚI ĐẠO

SỰ CÓ KHÔNG 

 NÓI ĐÚNG

 
TA ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH

BẰNG SỐNG THẬT 

HÀNH ĐÚNG 

 
TA ĐỐI VỚI ĐỜI

TẤT CẢ SỰ 

SỐNG ĐÚNG 


ĐẠO SINH TU HỌC PHẢI HÀNH ĐÚNG
TÂM NGUYỆN HÀNH ĐÚNG - GIỮ SỐNG TRỌN ĐỜI
 

  
PHÁP SỐNG HÀNH ĐẠO

              
   
12 LỜI TÂM NGUYỆN SỐNG 
           
     CON XIN NGUYỆN XIN NHẬP MÔN ĐỆ ĐẠO GIÁO LÝ NGAY
    CON XIN THỀ TRỌN NIỀM GIỮ KÍNH THỜ TÔN ĐẠO PHÁP
    BẰNG THỂ CHÚNG SANH
    HIỆP NGHĨA GIÚP ĐỜI ĐẠO
    GIAN THAM CHẾT BỎ MẠNG
    PHẢN PHÁI ĐIÊN KHÙNG TẬN
    KÍNH TÔN LỄ CHA HIỀN MẸ
    HUYNH BẰNG ĐỆ NGHĨA ANH EM
    CHUNG BẰNG NGƯỜI HỘI NHƯỜNG TRƯỚC LÀ ANH
    ƠN CÔNG GHI NHỚ TẠC LÒNG
    PHẢN ĐẠO ĐIÊN ĐẢO MẤT QUYỀN
    PHẢN THẦY HẾT HƯỞNG CÒN TRƠN


ĐẠO SINH TU HỌC PHẢI HÀNH ĐÚNG
TÂM NGUYỆN HÀNH ĐÚNG DIỮ SỐNG TRỌN ĐỜI
 

    
PHÁP SỐNG HƯỚNG ĐẠO

 
THƯỜNG NGUYỆN
TỐI THƯỢNG THIÊNG LIÊNG CỨU ĐỘ CHÚNG SANH

 
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT     ( 12 Lần )
  NAM MÔ BẮC VƯƠNG PHẬT        ( 9 Lần )
  NAM MÔ SƯ TỔ ĐẠO TÂM LINH ĐẠO     ( 9 Lần )
  NAM MÔ SƯ PHỤ ĐẠO TÂM LINH ĐẠO     ( 6 Lần )
  NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH  ( 3 Lần
)

 
• NGUYỆN XIN ƠN TRÊN SOI SÁNG ĐỘ TRÌ CHO CON VÀ TẤT CẢ CHÚNG SANH MỌI   ĐIỀU ĐỒNG THÀNH GIẢI THOÁT CHỨNG QUẢ ĐẠO TÂM CỨU ĐỘ CHÚNG SANH.
             
 • NGUYỆN XIN ƠN TRÊN SOI SÁNG ĐỘ TRÌ CHO CON VÀ TẤT CẢ, TRỌN ĐỜI TU ĐÚNG, NGHĨ ĐÚNG, NÓI ĐÚNG, HÀNH ĐÚNG, SỐNG ĐÚNG NGƯỜI - ĐỜI - ĐẠO.
             
 • NGUYỆN XIN ƠN TRÊN ĐIỂM HÓA MỞ ĐẠO CHO CON VÀ TẤT CẢ ĐƯỢC SỐNG CON NGƯỜI NGUYÊN THUỶ.
             
 • NGUYỆN XIN ƠN TRÊN CHO CON ĐƯỢC KHAI MỞ VÒNG ĐẠO TÂM LINH SỰ SỐNG SÁNG.
             
 • NGUYỆN XIN ƠN TRÊN CHO CON CÓ QUYỀN NĂNG TỐI THƯỢNG GIẢI THOÁT NGHIỆP CHƯỚNG, TRỪ KHAI GIẢI BỆNH MỌI ĐIỀU MAY MẮN TAI QUA NẠI KHỎI.
             
 • NGUYỆN XIN ƠN TRÊN CÙNG TẤT CẢ SOI SÁNG CHO CHÚNG SANH ĐỒNG THÀNH GIẢI THOÁT.
             
 • NGUYỆN XIN ƠN ĐỨC TỔ PHỤ MUÔN LOÀI ĐỘ TRÌ SOI SÁNG CHO CON VÀ TẤT CẢ ĐƯỢC SỐNG ĐẠO TÂM LINH ĐẠO
.
           

  
                                      KINH A DI ĐÀ     (TÂM LINH)
 

 
           
     
AI TÔ LINH SƠN DI DÀ
     LẠY QUAN ÂM BỒ TÁT
     TÂM TẦN VỊ QUÁN ĐẠI LỰC
     HỒNG VỊ ĐỘ CHỦ LINH QUAN BÁI
     LY BÀ DA LA ẤN KIM BẰNG THỆ
     ĐỘNG VỊ CHÚNG SANH KHẤU BÁI
     QUAN TÁI SƠ HỒNG QUY MẠNG LỄ
     XIN TÂM LINH BẰNG DẠ
     LẠY QUAN ÂM NHƯ LAI
     LẠY ĐỨC DI ĐÀ THỌ MẠNG
     CỨU ĐỘ CHỐN GIAN BẰNG AN ĐẰNG
     LÂM HỘ MẠNG, MUÔN HỒNG VỊ TẠI
     CON XIN LÊN BỀ BA DA ĐẮC TY
     ĐIỀU LỆNH SỚ QUÁN HỒNG LINH


 

 
CẦU MỌI ĐIỀU CHO NGƯỜI VÀ MÌNH
TỤNG 12 LẦN, LẠY 39 LẠY

 
ĐẠO TÂM LINH ĐẠO 

 

 
      SINH  SỐNG  SÁNG
    KHÔNG KHÔNG KHÔNG
    HÌNH  THỂ  HIỆN
    CÓ  HÓA  THÀNH
    THÂN  VÔ  SỐ
    VỊ  THIÊNG  LIÊNG
    ĐẠI  THÁNH  SƯ
    QỦA  LÝ  ĐÚNG
    ĐẮC  CHÍ  NGUYỆN
    ĐỘ  MUÔN  LOÀI
    CHUNG GIẢI THOÁT
    ĐẠO  KHÔNG  ĐẠO

 
PHÁP ĐẠO ĐỘ SINH 

 
                                NGUYỆN SỐNG ĐẠO

                    SỬA       MÌNH    HƯỚNG  THIỆN
                   TU        ĐÚNG      PHÁP       ĐẠO
                SỐNG     ĐÚNG      ĐẠO       HẠNH
               HÀNH       ĐẠO    KHÔNG    PHÂN
             PHƯƠNG   TIỆN      CHO         ĐỜI
                 HIỆP     NGHĨA  PHỤNG       SỰ
                  ĐẮC        CHÍ         HY         SINH

 


ĐẠO TÂM LINH ĐẠO
          

TÂM PHÁP
 

 NHÂN TÂM
TU SỬA MÌNH
THÁNH TÂM
TU CỨU NGƯỜI

PHẬT TÂM
TU GIẢI THOÁT

    

SỐNG
HÒA MÌNH
SỐNG
HY SINH

SỐNG
TÌNH THƯƠNG
 


PHÁP ĐẠO ĐỘ SINH
 

 
           
NHÂN TÂM


    
ĐIỂM    HÓA     KHAI      THÂN
     KHAI    GIẢI   THOÁT   NGHIỆP
    THỰC   SỐNG   HÀNH      THIỆN
    THỂ     HIỆN     HÒA        ĐẲNG
    ĐẮC      CHÍ        HY           SINH
       ĐẠT       QỦA     TÌNH       NGƯỜI
    CHỨNG    LÝ       SỐNG        ĐÚNG

           

      
PHÁP SỐNG SÁNG ĐẠO 


           
THÁNH TÂM


    TRÍ       MỞ         LÝ       CHỨNG
  ĐẮC   ĐÚNG      LẼ         SỐNG
     HIỆN    HÓA    THỰC   NGUYÊN
      VỊ         LÝ       TRÍ        KHÔNG
     HÀNH    LÝ       TRÍ            ĐẠO   
 

 
PHÁP ĐẠO HÓA ĐỘ

 
           
PHẬT TÂM

       ĐẠI        ĐỊNH        NHƯ        KHÔNG
       THỂ       SỐNG         CÓ          KHÔNG
  HIỆN      SỐNG     KHÔNG        CÓ
     THỰC     SỐNG        THỂ           NHẬP
       SỐNG   KHÔNG    KHÔNG     KHÔNG
 

 
ĐẠO TÂM LINH ĐẠO

NGƯỜI HỌC ĐẠO

 NGƯỜI NHƯ NGƯỜI THÂN

 ĐỜI NHƯ ÂN NHÂN

 ĐẠO NHƯ MỘT ĐẠO

      TA:               KHÔNG VÌ TA

 TU ĐÚNG SỐNG THẬT

 TU KHÔNG ĐẠO

   THẦY:          Ý NGHĨA ĐÚNG

 NGHĨ ĐÚNG BỔN PHẬN

 THÀNH CHUNG ĐẠO

      ĐẠO:          SỰ CÓ KHÔNG

   NÓI ĐÚNG HƯỚNG ĐÚNG

 NGƯỜI TU TRONG ĐỜI

 GIA ĐÌNH:  BẰNG SỐNG THẬT

  HÀNH ĐÚNG TRÁCH NHIỆM

 THÀNH ĐẠO TRONG TA

 ĐỜI:         TẤT CẢ SỰ

 SỐNG ĐÚNG TÌNH THƯƠNG

 TÂM LINH ĐẠO

  ĐẠO
     KHÔNG PHÂN BIỆT ĐẠO

 TẤT CẢ
      KHÔNG PHÂN BIỆT
 

HÀNH ĐẠO
   KHÔNG PHÂN BIẸT
 

 
NGUYỆN SỐNG TÂM THÀNH QỦA ĐẠO


NGUYÊN LÝ SỐNG SÁNG ĐẠO
 

 
NAM MÔ ĐẠI HÙNG LỰC CHÍ NGUYỆN ĐỘ TÂM LINH
MỘT LÀ TẤT CẢ
TẤT CẢ LÀ MỘT
KHÔNG MỘT
KHÔNG CẢ
ĐẠO TÂM LINH ĐẠO

 
NGUYÊN LÝ - HÀNH HIỆN HÓA SỐNG SÁNG

 
NÓI NHƯ DUY VẬT
HÀNH NHƯ DUY TÂM
SỐNG NHƯ DUY NHÂN
ĐẠO NHƯ DUY LINH

             

  


THỰC SỐNG SÁNG TÂM LINH
LẤY THIÊN ĐỊA LÀM GỐC
LẤY CHÍNH SỐNG LÀM CHỦ
HÀNH HIỆN HÓA SỐNG ĐẠO 

 


KHÔNG KHÍ HÀNH KHÔNG
NƯỚC TRONG THỰC NƯỚC
TINH THẦN HIỆN TINH
VẬT CHẤT NGUỒN VẬT 

 

 
TÂM LINH ĐẠO SỐNG

   
 

 
NGUYÊN LÝ - SỐNG SÁNG ĐẠO

 
ĐẠO KHÔNG ĐẠO SỐNG
HƯ KHÔNG LÀ THỂ
THIÊN ĐỊA LÀ GỐC
CHÍNH SỐNG LÀ CHỦ
ĐẠI HÀNH HIỆN HÓA

   

 
ĐẠI SỐNG ĐỒNG THỂ
QUYỀN SỐNG ĐẠO NHÂN
CHÍNH SỐNG ĐẠO ĐỜI
ĐẠO SỐNG ĐẠO ĐẠO

 


ĐẠI THỂ SỐNG SÁNG
NÓI NHƯ DUY VẬT
HÀNH NHƯ DUY TÂM
SỐNG NHƯ DUY NHÂN
ĐẠO NHƯ DUY LINH 

 

 
ĐẠO SỐNG TÂM LINH ĐẠO
ĐẠO SÁNG LINH TÂM ĐẠO

 

 
NGUYÊN LÝ - SỐNG SÁNG ĐẠO

 

 
VÔ TẬN CÓ ĐẠO
VÔ TẬN KHÔNG ĐẠO
CÓ TẬN KHÔNG ĐẠO
KHÔNG TẬN CÓ ĐẠO
CÓ HÓA SINH SỐNG
KHÔNG SINH HÓA SÁNG
VÔ  VÔ  VÔ  KHÔNG
TẬN TẬN TẬN KHÔNG
CÓ  CÓ  CÓ  KHÔNG
KHÔNG KHÔNG KHÔNG ĐẠO

 
            TÌNH NGƯỜI - LÝ ĐỜI - NGHĨA ĐẠO

 
ĐẠO SỐNG TÂM LINH ĐẠO
ĐẠO SÁNG LINH TÂM ĐẠO

 
NGUYÊN LÝ - SỐNG SÁNG ĐẠO

 
            ĐẠI         ĐẠO
     KHÔNG     ĐẠO
         CÓ          ĐẠO
       SỐNG       ĐẠO
       SÁNG       ĐẠO
        LINH       ĐẠO
     QUYỀN      ĐẠO
       NHÂN      ĐẠO
      THIÊN      ĐẠO
         ĐỊA         ĐẠO
         ĐỜI         ĐẠO
     CHUNG     ĐẠO
        ĐẠO        ĐẠO

   ĐẠO TÂM LINH ĐẠO
   ĐẠO LINH TÂM ĐẠO

 

 
NGUYÊN LÝ - SINH HÓA SỐNG SÁNG

 
ĐẠI THỂ
ĐẤT NƯỚC GIÓ LỬA

 


SINH SINH
KIM THỦY MỘC HỎA THỔ
 

 
SỐNG SÁNG HÓA HÓA
ÂM DƯƠNG KIM THUỶ MỘC HỎA THỔ


NGUỒN SINH
ĐẤT NƯỚC GIÓ LỬA
 

 
HÓA SINH
KIM THUỶ MỘC HỎA THỔ

NGUỒN SỐNG
ĐẤT NƯỚC GIÓ LỬA 

 
SINH HÓA
KIM THUỶ MỘC HỎA THỔ

 
NGUỒN VẬT
ĐẤT NƯỚC GIÓ LỬA

 
NGUYÊN LÝ KHÔNG ĐẠO
 

 
NƠI SINH RA
RỒI TRẢ LẠI
TA LÀ KHÔNG

SINH TRONG CÓ
CÓ TRONG SINH
SINH VÔ TẬN
TẬN CÁI KHÔNG

 


NƠI SINH RA NGUỒN ĐẠO
RỒI
 TRẢ LẠI THỂ ĐẠO
TA LÀ KHÔNG TA ĐẠO

SINH TRONG CÓ SINH ĐẠO
CÓ TRONG SINH CÓ ĐẠO
SINH VÔ TẬN SINH ĐẠO
TẬN CÁI KHÔNG TẬN ĐẠO
 KHÔNG SỐNG CÓ KHÔNG ĐẠO
CÓ HÓA THÀNH CÓ ĐẠO
THÂN VÔ SỐ THÂN ĐẠO
VỊ THIÊNG LIÊNG VỊ ĐẠO
ĐẮC CHỨNG QỦA ĐẮC ĐẠO
ĐẠO HÀNH SỐNG ĐẠO ĐẠO
ĐỘ MUÔN LOÀI ĐỘ ĐẠO
CHUNG GIẢI THOÁT CHUNG ĐẠO
THÀNH ĐẠO VỊ THÀNH ĐẠO
VỊ HIỆN HÓA VỊ ĐẠO
ĐẠI THÀNH SỐNG ĐẠI ĐẠO
SỐNG KHÔNG KHÔNG SỐNG ĐẠO
 

 

   
NGUYÊN LÝ CÓ ĐẠO

           

         TÔI   :                        LÀ TẤT CẢ 
   NGƯỜI  :               KẾT HỢP SỐNG
      ĐỜI     :                   QỦA LÝ SINH
      ĐẠO     : SỐNG NGUYÊN THÀNH
      CHI      :                      VỊ LÝ ĐÚNG

 

 
TÔI LÀ TẤT CẢ TÔI ĐẠO
NGƯỜI KẾT HỢP SỐNG NGƯỜI ĐẠO
ĐỜI QỦA LÝ SINH ĐỜI ĐẠO
ĐẠO SỐNG NGUYÊN THÀNH ĐẠO ĐẠO
CHI VỊ LÝ ĐÚNG CHI ĐẠO
HƯ VÔ HÓA ĐỘ ĐẠO
HIỆN HÓA GIẢI THOÁT ĐẠO
ĐẠI SỐNG THÀNH ĐẠI ĐẠO
SỐNG VÔ TẬN SỐNG ĐẠO
SÁNG VÔ TẬN SÁNG ĐẠO
THÀNH VÔ TẬN THÀNH ĐẠO
ĐẠO VÔ TẬN ĐẠO ĐẠO
LINH VÔ TẬN LINH ĐẠO
ĐẠO THÀNH TÂM LINH ĐẠO
TÂM LINH THÀNH ĐẠO ĐẠO
ĐẮC CHỨNG ĐẠO NHÂN ĐẠO
TÂM LINH ĐẠO SỐNG ĐẠO

 

  
NGUYÊN LÝ SỐNG ĐẠO
 

     SINH   :                             TỰ NHIÊN CÓ
     SỐNG   :                 KHÍ HÀNH KHÔNG
     CHẾT   :                          THỰC TRẢ LẠI
     CÓ         :            NGUYÊN HÓA THÀNH
   KHÔNG :                   NHẤT ĐẠI
THỂ
     
 
 
           
    
           

 
SINH TỰ NHIÊN CÓ SINH ĐẠO
SỐNG KHÍ HÀNH KHÔNG SỐNG ĐẠO
CHẾT THỰC TRẢ LẠI CHẾT ĐẠO 
CÓ NGUYÊN HÓA THÀNH CÓ ĐẠO
KHÔNG NHẤT ĐẠI THỂ KHÔNG ĐẠO
NGUỒN SỐNG KHÔNG KHÍ HÀNH KHÔNG
HIỆN SỐNG NƯỚC TRONG THỰC NƯỚC
THỰC SỐNG TINH THẦN HIỆN TINH
HÀNH SỐNG VẬT CHẤT NGUỒN VẬT

TÌNH NGƯỜI SỐNG ĐÚNG ĐẠO
LÝ ĐỜI NÓI ĐÚNG ĐẠO
NGHĨA ĐẠO HÀNH ĐÚNG ĐẠO
NGUỒN SỐNG HIỆN HÓA ĐẠO
HÀNH SỐNG HÓA HIỆN ĐẠO
THỰC SỐNG TÂM LINH ĐẠO
SỐNG SỐNG SỐNG SỐNG ĐẠO
SÁNG SÁNG SÁNG SÁNG ĐẠO

 

                     

 

 
NGƯỜI HỌC ĐẠO TU 8 PHÁP ĐẠO

 
TRƯỜNG CHAY THANH TỊNH THÂN VÀ TÂM
NGỒI THIỀN - ĐỊNH KHÔNG - TRÌ NIỆM


TỐI THƯỢNG THIÊNG LIÊNG - PHÁP ĐẠO

KHAI MỞ QUYỀN ĐẠO
GIẢI THOÁT NGHIỆP CHƯỚNG
CHỨNG ĐẠO TÂM LINH
LUYỆN PHÉP CỨU NGƯỜI
TẬT BỆNH TIÊU TRỪ
THIÊNG LIÊNG HÓA ĐỘ
 

 


PHÁP ĐẠO -
 THỰC CHỨNG KHAI SÁNG
 

 TRÍ MỞ LÝ CHỨNG
ĐẮC ĐÚNG LẼ SỐNG
HIỆN HÓA THỰC NGUYÊN
VỊ LÝ TRÍ KHÔNG
HÀNH LÝ TRÍ ĐẠO

 

                                                                
PHÁP ĐẠO - THỰC SỐNG ĐỘ SINH

ĐẮC SỐNG VỊ THỂ
HÀNH XUẤT LỰC Ý
THỂ NHẬP THOÁT LÝ
THÂN AN CHÍ TÍN
VỊ SÁNG THỊ SỐNG
 

 

            

PHÁP ĐẠO - THỰC CHỨNG TÂM LINH GIẢI THOÁT         

MỞ Ý KHAI LÝ
HÀNH SỐNG HIỆN ĐỘ
CHÍ THÀNH QỦA ĐẮC
VỊ ĐẠO THỂ NHẬP
THOÁT SINH MUÔN LOÀI
 

 


PHÁP ĐẠO THỰC HÀNH HÓA ĐỘ

 ĐẠI ĐỊNH NHƯ KHÔNG
THỂ SỐNG CÓ KHÔNG
HIỆN SỐNG KHÔNG CÓ
THỰC SỐNG THỂ NHẬP
SỐNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG

 

 
PHÁP ĐẠO - THỰC CHỨNG CỨU ĐỘ CHÚNG SANH

 ĐIỂM HÓA KHAI THÂN
XUẤT THỂ VỊ LINH
CHỨNG VỊ ĐẮC ĐẠO
ĐỘ ĐẠT CHÍ THÀNH
THOÁT KHỔ CÒN KHÔNG

 


PHÁP ĐẠO - THỰC SỐNG ĐỘ SINH
 

THỰC SỐNG LÝ TÌNH
DIỆU THỂ KHAI LINH
LÝ ĐÚNG ĐẮC THÀNH
QỦA VỊ NGUYÊN TÂM
HẠNH ĐẠO TOÀN NGUYÊN
 

 


PHÁP ĐẠO - QUYỀN TỐI THƯỢNG THIÊNG LIÊNG

 DẪN VỊ HIỆN HÓA
HÀNH THỊ THỂ NHẬP
ĐẮC CHỨNG THÔNG LÝ
VỊ QỦA CHUNG THIÊNG
GIỚI ĐỊNH LINH HUỆ
SẮC SỐNG ĐẠI THỂ
NHẤT NGUYỆN ĐỘ SINH

  

 
PHÁP ĐẠO HÓA ĐỘ

 
         
 
LẤY           THẾ            GIAN    LÀM      NHÀ
   LẤY  NGƯỜI   THẾ    GIAN    LÀM     SỐNG
  LẤY      ĐỜI      THẾ    GIAN    LÀM      ĐẠO 

 

  
PHÁP HÀNH SỐNG ĐẠO


CON NGUYỆN CẦU XIN ƠN TRÊN GIA HỘ ĐỘ TRÌ CHO CON VÀ TẤT CẢ:
NHÂN LOẠI VÀ LOÀI NGƯỜI
CHÚNG SANH VÀ VẠN VẬT
QUÊ HƯƠNG VÀ ĐẤT NƯỚC
ĐƯỢC SỐNG TRONG VÒNG TAY CỦA HƯ VÔ HIỆN HÓA ĐẠI SỐNG THÀNH
CHO TẤT CẢ ĐƯỢC SỐNG VUI, SỐNG KHỎE, MẠNH SỐNG .
SỐNG ẤM NO HẠNH PHÚC NGƯỜI - ĐỜI - ĐẠO, TU VÀ GIÀI THOÁT
 
 

PHÁP ĐẠO NGUYỆN CẦU


HỠI NHÂN LOẠI VÀ LOÀI NGƯỜI
HỠI CHÚNG SANH VÀ VẠN VẬT
HỠI QUÊ HƯƠNG VÀ ĐÁT NƯỚC
TA PHẢI LÀM GÌ
KHI THÂN TA CÒN BÉ NHỎ
TA CHỈ BIẾT NGUYỆN CẦU CHO TẤT CẢ
VỀ VỚI TẤT CẢ
TẤT CẢ ĐƯỢC SỐNG TRONG VÒNG TAY
CỦA HƯ VÔ HIỆN HÓA ĐẠI SỐNG THÀNH
ẤM NO HẠNH PHÚC SỐNG VÀ GIẢI THÓAT

             

 

 
Website Builder