ĐẠO TÂM LINH ĐẠO
Your Subtitle text

PHÁP ĐẠO HÓA ĐỘ

 

 
PHÁP SỐNG HÓA ĐỘ

 
NGUỒN SỐNG HIỆN HÓA
HÀNH SỐNG HÓA HIỆN
THỰC SỐNG TÂM LINH

 

 
PHÁP ĐẠO HÓA ĐỘ

 
         
LẤY        THẾ       GIAN        LÀM     NHÀ
LẤY  NGƯỜI   THẾ   GIAN   LÀM    SỐNG
LẤY       ĐỜI      THẾ   GIAN    LÀM   ĐẠO 

 
PHÁP ĐẠO HÓA ĐỘ

 

CHUYỂN VẦN KHẮP CẢ NON SÔNG
TA VỀ ĐÂY DUYỆT PHÁP LINH THIÊNG ĐỘ ĐỜI
UY LINH TA NẮM QUYỀN KHÔNG TA THÀNH
SẮC MÀU HÓA GIẢI SINH SINH
MUÔN NƠI LÀ CẢNH QUÊ TA THƯƠNG TÌNH
TÌNH NGƯỜI SỐNG ĐẠO SÁNG NGỜI TÂM LINH
HÒA CHUNG CHÍ NGUYỆN ĐỘ SINH MUÔN LOÀI
THÀNH NHÂN ĐẠO VỊ SỐNG ĐỜI AN VUI


 
PHÁP ĐẠO HÓA ĐỘ

 
QUÊ HƯƠNG TẤT CẢ AI ƠI
MUÔN NƠI THẮP LẤY ĐUỐC TRỜI TÂM LINH
NHẬP CHUNG NHỮNG QUÃNG CHÚNG SINH QUÊ MÌNH
LÒNG THỜI THỜ KÍNH TÔN VINH
NGUYỆN CHO NON NƯỚC THÁI BÌNH AN VUI
SÔNG ĐỜI TA ĐÃ VƯỢT KHƠI
ĐEM CÙNG ÁNH ĐẠO TỎA NGỜI ĐÓ ĐÂY
TA ĐI TA Ở TA VỀ
TOÀN CHUNG TẤT CẢ CÓ KHÔNG ĐỘ ĐỜI
ĐỘ CHO TẤT CẢ MUÔN NƠI
CÙNG NHAU SỐNG ĐẠO TÂM LINH RA ĐỜI

PHÁP ĐẠO HÓA ĐỘ 

 

TA VỀ ĐÂY NỐI LẠI NHỊP TRỜI
CÙNG NHAU THỰC HIỆN, QUÊ HƯƠNG TÌNH NGƯỜI
VUI CHUNG VUI CẢNH VUI CÙNG
VUI KHÔNG THỰC CÓ LINH THIÊNG QUAY VỀ
SỐNG ĐÂY THẮM CẢ BỐN BỀ
NON SÔNG NƯỚC BIẾC LÒNG TA CHUYỂN CÙNG
CÙNG NHAU TA ĐÃ CÙNG NHAU
HÒA CHUNG SỰ SỐNG TÂN CÙNG OAI LINHPHÁP ĐẠO HÓA ĐỘ
 

 

CHUYỀN VẦN KHẮP CẢ NON SÔNG
LẦN TRONG CÁC CÕI MÂY TRẦN VÙNG LÊN
CHUYỂN QUA GÍO THOẢNG THOÁT CÙNG TRỜI XANH
BIỂN TRONG CHUYỂN HÓA MÀU THANH SÁNG NGỜI
NHẬP CÙNG ĐẠI THỂ TOÀN THÂN
THỰC NGƯỜI NHẬP QỦA ĐẠO CÙNG CÓ KHÔNG
HÓA MÀU ĐẠO PHÁP QUYỀN UY TẬN CÙNG
CHỨNG KHÔNG THỰC CÓ ĐẠO NHÂN RA ĐỜI
QUYỀN CHUNG ĐẠI THỂ QUYỀN ĐỜI ĐẠO NHÂN


  
PHÁP ĐẠO ĐỘ SINH

 

ƠN NÀY TA TRỌNG NGHĨA TÌNH
TÌNH CHUNG SỐNG ĐẠO KHẮC NGHI TRONG LÒNG
XƯƠNG KHÔ TỦY HÓA GÂN THANH DA THÀNH
VỀ CHUNG ĐẠI THỂ THOÁT CÙNG CHÚNG SINH
TÌNH NGƯỜI SÁNG MÃI SỐNG ĐỜI AN VUI
TÂM LINH LÀ MỘT CÓ NHAU MUÔN ĐỜI
SỐNG CÙNG CHÍ NGUYỆN ĐẠO THÀNH TÂM LINH

               
                  PHÁP ĐẠO HÓA ĐỘ
        
           

 

NHỮNG VẦN THƠ TRONG TÂM KHẢM
NƯỚC CHUYỂN TIẾP HỒN TA THẮM VÔ TẬN
BÓNG SOI ĐƯỜNG CHIẾU HÓA KHẮP MUÔN NƠI
TA VỀ ĐÂY VÔ TRONG THỰC THỂ
HÓA ĐẠO MÀU CỨU ĐỘ CHÚNG SANH
GIỜ ĐÂY TA ĐÃ CHUYỂN THÀNH
TOÀN KHÔNG ĐẠI THỂ LINH THIÊNG TẬN CÙNG
SOI ĐƯỜNG DẪN LỐI CHÚNG SANH
THƯỜNG TRONG VÔ ĐỊNH NHÂN SINH OAI QUYỀN
TOÀN NGƯỜI THẤM PHÁP LINH THIÊNG
TOÀN CHUNG THỂ ĐẠI BỐN BÊN OAI QUYỀN
THẮM MÀU SẮC SỐNG OAI LINH
HÒA KHÔNG THỰC CÓ CHÚNG SINH THOÁT LOÀI


PHÁP ĐẠO HÓA ĐỘ

 

NGƯỜI ƠI TRONG BÓNG SỐNG TÌNH THƯƠNG NHỚ
ĐỜI ƠI CHUNG THỦY MÃI MÃI KHÔNG THÔI
HỠI ĐẠO ƠI CÙNG CHUNG SỰ SỐNG NGÀN ĐỜI
AI THƯƠNG NHỚ TA CHO TA SỐNG VỚI
VỚI TÌNH NGƯỜI LÝ ĐỜI NGHĨA ĐẠO
THÂN NÀY TA ĐÃ NGUYỆN CÙNG
THỀ NON CÁC CÕI TẬN CÙNG LINH THIÊNG
THANH NHÂN ĐẠO THỂ ĐỘ SINH CHÚNG LOÀI
THIÊNG LIÊNG TA ĐÃ NHẬP THIỀN
HÒA THÂN ĐẠI THỂ TOÀN NGƯỜI OAI LINH
VƯƠNG CUNG MẪU ĐẾ CHỐN ĐÌNH
THIÊNG VƯƠNG TỤ QỦA OAI LINH TẬN CÙNG
XÓA TAN NGHIỆP DĨ HÒA CHUNG
ĐEM VỀ TỤ HỘI ĐỘ SINH CHÚNG NGUỜI
THANH VÂN HÓA THỂ QUẢNG TRẦN
BIỂN SÔNG SUỐI LẠNH THANH THÂN THOÁT TRẦN
NHẬP THÀNH VỊ THỂ OAI THÂN
LINH CHUNG THIÊNG CẢNH LINH CÙNG MUÔN NƠI
QUYỀN UY NHẬP THỂ THÂN THỜI
NÓI NGHE NGHĨ THẤY BIẾT CÙNG CÓ KHÔNG
SẮC MÀU SỐNG DẬY TOÀN CHUNG
HÒA KHÔNG TỨ THỂ OAI LINH ĐỘ ĐỜIPHÁP ĐẠO HÓA ĐỘ
 

 
           
TỪNG HƠI, TỪNG HƠI SƯƠNG LẠNH LẠNH
LÒNG TA THẤY BUỒN, BUỒN ĐI THÔI
VÌ ĐỜI, QUÊ ƠI HỠI QUÊ
TRONG LÒNG TA THẤY BUỒN
HỒN THIÊNG ƠI HỠI HỒN THIÊNG LIÊNG
CÙNG CHUNG MỘT LỐI, LỐI VỀ TÂM LINH
NGUYỆN THÀNH TA ĐÃ NGUYỆN THÀNH TỪ XƯA
NGÀY NAY TRỞ LẠI ĐỘ SINH GIỐNG NÒI
THƯƠNG CHUNG TẤT CẢ THUƠNG CÙNG
CON DÒNG CHÁU GIỐNG OAI CÙNG LINH THIÊNG
TỪNG BƯỚC, TỪNG BƯỚC KHÔNG, KHÔNG BƯỚC, BƯỚC VỀ
VỀ TRONG CHÍ NGUYỆN LỜI THỀ NON NON XANH
ĐEN LÒNG THỜI KÍNH OAI LINH
THỜ TÔN CHÍNH ĐẠI, THỜ CÙNG CHÍNH THIÊNG
MỘT LÒNG, MỘT DẠ, MỘT SINH CHÚNG LOÀI
NGUYỆN TA, TA ĐÃ NGUYỆN VỀ
CÙNG CHUNG CÁC CÕI ĐI VỀ CÙNG TA
HÒA CHUNG TỨ THỂ THIẾT THA ĐỘ ĐỜI
QUYỀN UY CHÍNH HƯỚNG TẬN CÙNG LỐI ĐI
ĐI ĐI TA MÃI ĐI VỀ
VỀ TRONG THỰC THỂ LẠI THỜI HOÀN NGUYÊN
THÀNH NHÂN ĐẠO VI THÀNH CHUNG OAI QUYỀN
BAO LẦN CHUYỂN SÓNG TRỜI KHÔNG
BAO LẦN HÓA GIẢI NGHIỆP TRONG CHÚNG LOÀI
TẠO THÀNH THỂ THẬT OAI PHONG
LINH THIÊNG TỤ HỘI THẤM CÙNG TOÀN THÂN
TỎA CÙNG VỚI TẬN SẮC KHÔNG
NON SÔNG NƯỚC BIẾC, BẦU TRỜI MẦU XANH
TỎA VẦNG TRĂNG SÁNG VÂY QUANH
SAO CÙNG MỘT LỐI VỀ CHUNG ĐỘ ĐỜI
NGÀY TRỜI NẮNG XOÁY MUÔN NƠI
ĐÊM VỀ CHIẾU PHÁP SÁNG NGỜI HÓA SINH
THÂN CHUNG THÔI ĐÃ TẬN CÙNG
HÒA KHÔNG THỰC THỂ CÓ CÙNG QUYỀN UY
NHẬP CHUNG TỨ THỂ OAI LINH
BIỂN SÔNG SUỐI THÁNH NÚI THANH SÁNG NGỜI
NHẬP CỦNG TỨ THỂ TẬN CÙNG TOÀN CHUNG
TỦY XƯƠNG GÂN QUẢNG DA CÙNG KHẮP NƠI
TỪNG HƠI, TỪNG HƠI SƯƠNG LẠNH LẠNH
LÒNG TA THẤY BUỒN
BUỒN CHO TẤT CẢ MUÔN NƠI
LÒNG NHÂN LOẠN LẠC TÌNH NGƯỜI KHÔ KHAN

      

Website Builder